aktuálně

                           Aktuální události a projekty

Rodinny dum Cerna

Rodinny dum Cerna

Rodinny dum Cerna

Zahrada u rodinného domu rod. Černých byla koncipována jako zahrada ve svahu s různými pobytovými oázami - největší z nich velká terasa u výstupu z obývacího pokoje, kterou jsme navrhovali na míru kompozici zahradního nábytku s různými pobytovými částmi pro členy rodiny. Detailní řešení představovalo konkrétní výběr jednotlivých prvků mobiliáře a vybavení Veronikou Černou (investor) a Karlem Veselým (architekt). Jižní část zahrady je reprezentativním vstupem s převahou xerofytních bylin, pozvolna přecházejících do travinných společenství. Důležitý je kontrast mezi vertikálním postavením travin a horizontální linií půdopokryvné vegetace. Záhony jsou doplněny stříhanými oválnými keři, jejich skupina graduje ve východní části zahrady. V severo-východní, níže položené části zahrady, je navržena terénní prohlubeň, jež slouží jako vsak pro přitékající vodu. V těchto částech by byla použita mokřadní vegetace, která by tematicky navazovala na bazén. Zahrada disponuje systémy (např. pro zavlažování) s přidanou estetickou a ekologickou hodnotou a současně nižší potřebou zdrojů a energií.

Spolupráce - zahrada - K2N LANDSCAPE, s.r.o.

akt.: 3.3.2019 

 

Ceska Trebova

V rámci rekonstrukce domu v České Třebové na okraji památkové zóny vzniká 5 jednotek, jež se dokončují včetně interiérů. Dům, který byl v minulosti pekárnou (začátek minulého století) a ještě dále v čase - o 200 let nazpět - stál na břehu vodní nádrže na chov kachen, disponuje velkým množstvím překrásných architektonických detailů a zachovaných dobových předmětů.

V interiérech tyto původní konstrukce a archit. prvky zachováváme a obnovovujeme a byty, které vznikají, mají díky tomu jedinečný charakter.

akt.: 25.2.2019 

 

Sidliste Dablice: Architektura pro lidi

Kniha “Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi” vzniká v týmu architektů, památkářů, urbanistů a dalších odborníků od podzimu roku 2017. Velkorysá obrazová publikace má za cíl podtrhnout to výjimečné ze sídliště a jeho okolí. Dílo se zaměří na východiska, inspirace a souvislosti vzniku tohoto obytného souboru postaveného v 70. letech minulého století na zelené louce na severu Prahy. V knize pokryjeme architektonickou soutěž, následnou realizaci obytného souboru hlavním architektem Ing.arch. Viktorem Tučkem, jednotlivé užitné a obytné vrstvy sídliště, důvody, proč vnímáme sídliště jako hodnotný celek, který je pokládán za jedno z nejkrásnějších sídlišť v době svého vzniku i ve srovnání s výstavbou v současnosti.  

Jeden z autorů je i Karel Veselý. Plánované vydání knihy je v polovině roku 2019.

akt.: 5.1.2019 

 

bioeregena
bioregena
bioregena

Částečného dokončení se dočkal projekt kliniky na Praze 9, který jsme zpracovávali. Představy o jednoduchém, účelném a pro pacienty vlídném a příjemném prostoru se naplnily. Nyní projekt pokračuje a přinese v budoucnu pacientům i zdravotnímu personálu moderní a ve všech ohledech vyhovující prostory. 

Celá koncepce je založena na zřetelných místech, která tvoří zastavení pacienta přehledně tak, aby byla zjednodušena jeho orientace. To jsou zejména recepce a čekací zálivy. Snahou bylo vyhnout se nevlídnému čekání na dlouhých chodbách, na letákové a prospektové zaplácanosti, nepříjemné atmosféře klinik připomínající sterilní nemocniční prostředí. Naopak - prostředí vizuelně hravé, nabízející intimitu zálivů se sezením, systémem odbavování s indikací času nástupu pacienta do ordinace a moderním vyvoláváním - to vše se naplnilo v tomto novém prostředí

akt.: 2.8.2018 

 

Česká Třebová
 

V České Třebové připravujeme rekonstrukci objektu bývalých pekáren, dnes obytného domu s provozovnou v přízemí. Objekt se nachází na samotném kraji památkové rezervace, s vlastní zahradou, což je výzva k obnově domu, který bude branou do centra České Třebové s vhodně upravenou zahrádkou.

akt.: 10.7.2018 

 

hrbitov Dablice
hrbitov Dablice

V roce 2003 jsme se pokusili na hřbitově Ďáblice zachránit kořeny stromů, které by se musely odstranit kvůli vznikajícímu chodníčku. Včera jsem se tam po cestě kolem byl podívat, jak se jim vede a přivítaly mě v plné kondici.

akt.: 20.5.2018 

 

Mandát

V obci Hradištko - blízko obce Štěchovicese nachází penzion Mandát s restaurací, kterou jsme tvořili v nedávné době. Je to historické místo, kde je dokumentováno, že Jan Žižka při cestě kolem učinil zastávku pro odpočinek. Dnes zde nacházejí oddech návštěvníci a my rádi sledujeme, jak objekt slouží a majitelé pracují na rozvoji zahrady okolo a provozu hotelu s restaurací.

akt.: 15.4.2018 

 

Rožďalovice

V Rožďalovicích jsme stáli před úlohou transformovat stodolu na bytovou funkci, s velice jednoduchým vzezřením, zapadající do okolní zástavby stavení a stodol. S investorem jsme měli od začátku stejný pohled na řešení a to pomohlo dosáhnout relativně rychle tento výsledek. 

akt.: 8.3.2018 

 

Dolní Chabry

Dolní Chabry

Jedním z hlavních cílů naší spolupráce v rámci výstavby objektů je zajištění kvalitní podpory pro realizační firmu, ale snad ještě více pro její subdodavatele, kteří, jak jsme v praxi zjistili, mají často k dispozcici jen omezené podklady. Proto již od r. 2006 poskytujeme zdarma k projektům, pokud objednatel o to projeví zájem, podporu ve formě souhrnného uložiště s pravidelnou aktualizací souborů - výkresů, tabulek a zpráv. Na akci "Rekonstrukce statku na Hrušovanském náměstí, Multifunkční centrum Dolních Chaber" se nám toto osvědčilo a byli jsme jedni z prvních, kdo takovouto podporu poskytovali.

 Zde je odkaz na uložiště, které ve své době posloužilo k úspěšné realizaci zmíněného projektu. Dnes je to již více než desetiletá minulost, na kterou rádi vzpomínáme.

akt.: 1.2.2018 

 

USTR

USTR

Architektonicky návrh rekonstrukce budovy USTRu (Ústav pro studium totalitních režimů) na Žižkově vychází z kompozice svahu s protilehlým Domem odborových svazů (DOS) a VŠE. Nechává vyznít bílou hmotu funkcionalistické stavby DOSu od architektů Karla Honzíka a Josefa Havlíčka a současně představuje formu reprezentativnosti úřadu, který v ní sídlí. V současné době probíhá rekonstrukce objektu, vzrokují se jednotlivé části pláště, provádí se podrobné statické posouzení na základě průzkumu.
akt.: 27.1.2018

 
RD Stodůlky

Provázání projekční činnosti s realizační v rámci skupiny in.Spira Group, v níž je součástí realizační firma AMA invest, je zásadní a výrazně odděluje naší práci od čistě projekčních ateliérů. I díky tomu bylo možné realizovat tento projekt vily ve Stodůlkách. Architektonicky využívá svažitého pozemku a otevírá se ve směru výhledu. Je založena na jednoduchém výrazu tvořeném plochou bílé fasády s velkými okenními plochami postavené na přízemní podnoži s černým kamenným obkladem a ukončující střechou s velkým přesahem a lemující ocelovou válcovanou tyčí po obvodě.
akt.: 5.12.2017

 
bioregena

Představa moderní kliniky a jejího zázemí bude vznikat na Černém Mostě, Praha. Celý koncept je veden myšlenkou přátelského rozhraní pro pacienty, jejich pohodlí a ne-medicínského sterilního vzezření. Zároveň dosažení i vysoké úrovně vyšetřovací části se skloubením výše popsaných principů a náročnosti technického vybavení a typologie.
akt.: 11.11.2017

 
Národní / Perlová

Velkou zdrženlivost a respekt k okolí je třeba projevit při rekonstrukcích v centru historických částí měst. Ne jinak je tomu při projektu rekonstrukce paláce na rohu Národní třídy a Perlové. I když návrh přináší některé nové myšlenky, především se týká o citlivou obnovu stávajících hodnot fasád, regulace a omezení reklamy a dodání řádu parteru a jeho využívání komerčními subjekty. 
akt.: 10.10.2017

 
party 2016

U příležitosti dokončení projektu hotelu Mandát v Hradišťku u Prahy pořádala spol. in.Spira malou sešlost, s hudebním vystoupením a stylovým pohoštěním. Zároveň jsme byli jedni z prvních, kdo mohl okusit ubytování a probuzení v krásném prostředí u řeky :-)
akt.: 5.2.2017

 
interier RD Černá

Velice příjemná práce je, když můžete v rámci objektu, který jste navrhovali, dokončovat i interiéry a aktivně se na nich podílet. V případě tohoto rodinného domu p. Černé a p. Mackay dokončujeme nyní společné části domu - obývací pokoj s kuchyní v návaznosti na zahradu.
Info o projektu zde.
akt.: 19.10.2016

ZŠ Tusarova

Demografický nárůst obyvatel Prahy 7 vyžaduje rozšíření kapacity základní školy v Tusarově ulici, Praha 7. Vzhledem ke spádovosti školy je nárok na rozšíření značný a vyžaduje nejen výstavbu dalších učeben (ať již kmenových, nebo specializovaných), ale i jídelny či šaten. Vzhledem k záměru ponechat maximálně možně vzled budovy stávající, uvažuje se např. o provedení jídelny v podzemí s využitím podélného angl. dvorku, který bude ozeleněn v podstatě zahradní výsadbou. Žáci i pedagogové tím získají paradoxně kvalitnější prostor spojený s exteriérem, než mají nyní v jídelně na úrovni přízemí.
akt.: 29.9.10.2016

jesenice

Je tomu deset let, co jsme vytvořili v rámci projektu bytových objektů v Jesenici u Prahy v ul. V Lázních vodní plochu, jako pokus nadstandardně zlepšit prostředí kolem domů. Svádějí se sem dešťové vody a díky podloží (v podstatě bažiny, díky čemuž jsou domy na pilotách) nemusí být jezírko ani fóliované. Příjemné překvapení pro nás bylo, že se vlastníci o jezírko starají, udržují jej a je vidět, že je součástí pobytového prostoru areálu. 
Info o projektu zde.
akt.: 21.8.2016

RD Černá

V rámci skupiny in.Spira Group probíhá výstavba rodinného domu ve Stodůlkách pro rodinu Černých. Projekt zpracovával ve všech stupních ateliér in.Spira Group, realizaci zajišťuje spol. AMA invest, která patří do skupiny in.Spira Group, tedy je zachována jedna odpovědnost a nedochází k šumům a nepřesnostem při předávání informací mezi projekcí a realizátorem, protože obojí jedno jest. Termín dokončení: 2016
akt.: 4.8.2016

 
ZŠ Řevnice

V Řevnicích se připravuje k otevření nová přístavba základní školy, na kterou zpracovával ateliér in.Spira Group prováděcí dokumentaci a celou dobu byl přítomen výstavbě po dokončování. Budova má kapacitu 12 učeben a je projektována dle aktuálních standardů s důrazem na kvalitní prostředí pro žáky. Samozřejmostí je bezbariérovost s výtahem.
akt.: 4.7.2016

 
Most kasárna fruture

Fruture started! Last year the Liberec´s developers collaborate on the technical final solution of a Fruture, a machine for the production of fruit ice cream from the fresh frozen fruit. While designing of the machine we accentuated in addition to functionality also a visual experience from the production itself. The client is a company Green box.

Info about projekct here

act.: 18.6.2016 

Most kasárna České placky a rekonstrukce in.Spira One of the specializations of our design studio is a commenced reconstruction of the castle farm buildings with rooms covered by typical czech vault. The architectural solution presents also an educational feature of the interior design.  
The project will be presented closer soon. 

Photo from the building herehere and here.

 act.: 16.3.2015

Most kasárna Mandát In the village Hradištko - near Štěchovice a pension is being finished and the restaurant Mandát. It is a historical place - the first mention is from the time of Jan Žižka who is believed to rest here during his crusade.  The reconstruction therefore aims to support this historical reference, the link to the older form. 

A proposed solution is here.

act.: 18.2.2015

Most kasárna dobříš The architectural solution of the interior block garden was filmed by ČT. On the proposal involved a garden arch.Michaela Suchoňová, the realization of the sub delivery did Ing. Vlasatý. 

The movie is visible here.

act.: 3.1.2015

Most kasárna dobříš In Dobříš - in a castle café installed floor and walls fitted by a color, the concept of the interior solutions begins to manifest.               

The proposed solution is here. Photos from the building (17.3.2015) here

act.: 22.12.2014

Most kasárna mapa projektů Over the last 14 years we have designed in Prague and built on dozens of projects. We did look back and reminded to which places we went and thought about them and mostly where we stayed until the completion and to the successful launch. Some of the projects were realized within our company in.Spira Group.

act.: 29.11.2014
Most kasárna zkouška For a gym in Mořina near Karlštejn evolved EXTERIOR CLAY plaster to achieve the natural look of the walls and educative function - demonstration of natural functional materials before students and public. A test with a practical illustration of the difference between classical clay plaster and the special evolved with 1% of admixture of polymers for exteriors. For more information here. About the project to Mořina more here.
Michal Procházka + Karel Veselý

act.: 3.10.2014
Most kasárna klaster We regularly check the function of the root zone waste water treatment at detached office of NPÚ in Horoměřická street , Prague. The root zone is now fully grown and every passerby can check that no unpleasant aroma can be smelt. The purifier runs on a natural process and clears sewage water. At its end a clear water comes out. More about the project here.  

act.: 4.9.2014
Most kasárna klaster

Due to our supervisory activities we visit the buldings that were designed in our design studio and subsequently are constructed. This is a photo from the last week - a loft under construction on the house in Jindřišská 8 where a 3 large flat units will arise, the largest of 160m2.

act.: 2.9.2014

Most kasárna klaster

Due to an increase in orders and amount of transactions we increased the insured amount to 10.000.000 CZK. The certificate can be seen here.
  
act.: 10.8.2014

Most kasárna klaster

In Dobříš the preparatory work for a renovation of the easter part of the castle estate take place.
The proposed project is here and here
  
act.: 2.7.2014

Most kasárna klaster

In Újezd nad Lesy we took some photos of the extention of the office which we designed in the recent past. We verified yet the perfect wooden boards of the system of laminated wood that leads to a high durability of the elements.
  
act.: 2.6.2014

Most kasárna klaster The building of USTR next to the VŠE in Prague should get a new fasade according to our project. Currently the grants are discussed. 
  
act.: 29.5.2014
Most kasárna klaster

In these weeks a renovation and extention of the pension Mandát in Štěchovice take place, we designed there among other also interiors of the common rooms. Very sensitive approach of the implementation company anticipated a result that we together look for!
  
act.: 6.5.2014

Most kasárna klaster

In the years 2006-2008 in a cooperation with arch. Marek Annonim a Trappist monastery in Nahoruby was designed by a design studio AMA invest, a member of in.Spira Group. As mentioned by the cardinal Vlk:" Paradoxically, due to the decline of religiosity in our country it leads to a great boom of just contemplative orders". We follow the life of this building and of this interesting community.
 
About the life of the order it is possible to know more here

 
act.: 1.5.2014

Most kasárna

In early April we started the work on the transformation of the building of barracks in Most, which is a completely dilapidated state and is partially burned out, into a flat house with a capacity of more than 60 flats. The building requires because of its architectural quality very sensitive approach.

act.: 9.4.2014

sonda střecha

As a part of our expert activities we carried out an opinion of the state of a fasade of ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ (Institute for the study of Totalitarian Regimes, Siwiecova 2428/2, Prague 3. On 3.3.2014 the opinion report began by performing of the probes, here is a report with photographs of one of the probes.

act.: 25.3.2014

korenova cisticka After more than one year we checked the root zone waste water treatment by the detached office of NPÚ in Horoměřická street, Prague. The purifier works perfectly and we are happy that it was possible to discuss it with the authorities because it is according to our research a unique one in Prague in a public building. More about the project here

act.: 23.2.2014

Near Štěchovice (Hradištko) grows according to our project a pension Mandát with a restaurant and accommodation capacity. 

More here.

act.: 20.1.2014

 

    copyright © 2007 - 2018 in.Spira Group, Ing. arch. Karel Veselý