PODPORA PRO EXTERNÍ PRACOVNÍKY F. IN.SPIRA GROUP S.R.O.

     Tato technická podpora je určená pro externí spolupracovníky f. in.Spira Group s.r.o., kteří spolupracují na projektové dokumentaci, příp. realizaci díla. Jsou zde umístěné podpůrné soubory pro AutoCAD a pravidla práce se soubory tak, aby byla zajištěna kompatibilita souborů mezi profesemi.

     Tisk souborů z AutoCADu 2000 a novějších je ošetřen souborem 18-50-1.ctb nebo souborem 18-50-1_VSE_CERNOU.ctb. pokud je výjimečně ošetřen jiným ctb souborem, je Vám zaslán mailem. Ctb soubor řeší zejména tloušťky a barevnost čar při tisku. Je třeba ho umístit do adresáře "c:\Program Files\ACAD2000\Plot Styles" a následně restartovat AutoCAD.

     Zde si můžete stáhnout soubor: podpora_AutoCAD.zip, 19 kB. Naleznete v něm komplexní balík podpůrných souborů, které potřebujete pro správné načtení a tisk AutoCADovského souboru poskytnutého f. in.Spira Group s.r.o. jsou v něm zejména:

18-50-1.ctb
cadkon.shx
logo.gif
18-50-1_VSE_CERNOU.ctb
romans.shx
acad.fmp
ltypeshp.shx
a další.

     Pokud potřebujete jakékoliv identifikační údaje firmy, naleznete jej zde.

     Používáte-li zkratky v systému f. in.Spira Group, naleznete jej zde. Avšak musíte mít k tomu, aby fungovali, samozřejmě nainstalované podpůrné soubory (zajistí K. Veselý).

Pravidla pro technické kreslení v AutoCADu.

      Velice důležitá jsou pravidla pro technické kreslení v AutoCADu pro zajištění vzájemné kompatibility souborů mezi sebou. Některé soubory budou použity jako externí reference (např. soubory profesistů budou načteny v hlavním souboru, takže se zobrazí všechna vedení sítí současně). Zároveň budou tyto soubory hromadně tištěny. Proto je třeba při práci na zakázkách f. in.Spira Group s.r.o. dodržet následující pravidla:

     1. Pozici jednotlivých půdorysů, řezů a pohledů neměnit (neposouvat).
     2. Všechny hladiny, které založíte, nechť začínají zkratkou Vaší profese (např. profese elektro - el).
     3. Soubor si přejmenujte tak, aby se v názvu objevila zkratka vaší profese.
     4. Nazpět zašlete i Váš soubor ctb (kterým se řídí barva a tl. čar při tisku), abychom mohli výkresy archivovat a předat zákazníkovi v úplnosti).

       Zde si můžete stáhnout popis hladin používaný f. in.Spira Group s.r.o. a popis používání barev čar, kterými se ve výkresů kreslí v návaznosti na tloušťky a barvy při tisku. Základní výčet používaných hladin:

0 pomocná hladina AutoCADu
1 tenké čáry
2 silné čáry
3 velmi silné čáry
Defpoints pomocná hladina AutoCADu, netiskne se
koty kóty půdorysné
obr01 hladina s podloženými bitmapami 1
reference hladina externí reference dat (načten jiný soubor dwg)
srafy šrafy
text text (popis)
vykres silné čáry ve výkresovém prostoru

      Zde si můžete stáhnout prototypový výkres pro AutoCAD 2000 f. in.Spira Group. V něm naleznete vytvořené hladiny, používaný kótovací styl a pod.

     V případě jakýchkoliv nejasností mě, prosím, kontaktujte: Karel Veselý, tel. 602 494 754.