Elektroline

Nová víceúčelová budova pro spol. Elektroline představuje snahu o jiný pohled na utilitární budovu v rámci výrobního areálu velkého měřítka. Myšlenka, že kvalitní a v lidském měřítku a pojetí zpracovaná fasáda a i celkový koncept budovy, byla zadavatelem přijata a rozvinuta do stávající podoby. Budova kromě funkce skladovací nabízí i funkci ubytovací pro studenty, administrativní a gastro. Součástí budovy je kongresový sál v nejvyšším podlaží.


Místo: Praha 8

Investor: Elektroline a.s.

Autor: Ing. arch. Iva Veselá

Hlavní inženýr projektu: Ing. Karol Böhm

Autorský dozor při realizaci: Ing. arch. Karel Veselý

Zpracováváno v rámci skupiny in.Spira Group /AMA invest/

Stupeň: STS, DUR, DSP, DPS, AD