Sportovní hala Mořina

                   Obec Mořina - místo realizace sportovní haly s restaurací - se nachází v Chráněné krajinné oblasti Český kras a jsou proto na její návrh kladeny velice přísné nároky na architektonické ztvárnění a pro začlenění do krajiny. Pro tento objekt bylo navrženo v Čechách zatím netradiční řešení integrace stromů do obvodového pláště. Jedná se o cílené vysazení listnatých stromů před fasádu a jejich optické zakomponování do celkového vzhledu budovy, čímž se zajistí několik výhod současně, zejména odclonění ostrého difúzního světla v letních měsících a zároveň přirozené odstranění této bariéry v měsících, kdy stromy opadají a je naopak žádoucí získávání exteriérového světla. Sportovní hala je navržena v členění do dvou hmot - hmoty křídla tělocvičny a hmoty křídla občerstvení. Konstrukční systém je volen velkorozponový z lepených dřevěných nosníků - rámů, které zároveň budou udávat vzhled budovy v interiéru a ve velké míře i v exteriéru. Plášť je tvořen prosklenými plochami kombinovanými s plnými s použitím přiznané tepelné izolace z lisovaných obilných vláken. Krytí bude zajištěno průhlednými polykarbonátovými deskami. Sokl bude realizován z gabionových obkladů.

Akce: Sportovní hala Mořina
Objednatel: Obec Mořina, zast. p. starostou Vojtěchem Štičkou
Autor: Ing. arch. Karel Veselý, in.Spira Group
Spolupráce: Hana Zapletalová, Miroslav Jírový
Odhadované náklady: 95.000.000 CZK
Stupeň: Vydané rozhodnutí o umístění stavby