Policejní stanice v Újezdu nad Lesy

Přístavba Úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, která slouží Policii, navazuje na stávající starší budovu a tvoří její pokračování ve stejném hmotovém řešení. Architektonicky však představuje současnou stopu a svým výrazem, který je založen na pravdivosti a jednoduchosti, dotváří uliční frontu a zjemňuje pocit z ní. Na této budově se projevuje vztah našeho ateliéru k zeleni ve spojitosti s architekturou budovy.

Průkaz energetické náročnosti budovy hodnotí, jak je budova šetrná k životnímu prostředí - jakou má energetickou spotřebu za rok. Námi navržená a dozorovaná administrativní budova dosahuje druhé příčky "B" a je ÚSPORNÁ s měrnou roční spotřebu energie 119,9kWh/m2 za rok. Průkaz vyhotovil nezávislý auditor a jsme rádi, že potvrdil námi deklarovaný přístup ke spotřebě zdrojů a životnímu prostředí a potažmo i k snaze uspořit investorovi provozní náklady.

Akce: Přístavba Úřadu MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy
Klient: Úřad MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy
Autor: in.Spira Group, Ing. arch. Zuzana Tlachová, Ing. arch. Karel Veselý
Stavební část:  in.Spira Group, Ing. Lenka Schröpferová, Ing. arch. Karel Veselý
Spolupráce: Bc. Standa Bažant
Realizace: PROXIMA a.s.
Náklady: 18 mil. CZK