Klášter trapistek v Poličanech

Klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech u Křečovic postavil trapistický řád cisterciáků (řád přísné observance). Poutníci se zde mohou zastavit na nákup originálních produktů z kláštera či využít služeb zdejšího domu pro hosty a prožít několik dní v tichu a klidu. Celý klášter, který je novostavbou na zelené louce, sestává z Domu pro hosty, Klášterního kostela Blahoslavené Panny Marie, navazujícího křídla kolem křížové chodby s skriptoriem, kapitulní síní, refektářem, v prvním patře pak s jednotlivými celami sester určené ke spaní. V další části se nacházejí truhlářská dílna, hospodářský objekt, skladovací objekt, garáže. Okolí tvoří louky, sady, vinice, políčka pro výrobu produktů, les. Na obhospodařovaných pozemcích se chovají zvířata, pěstuje ovoce a zelenina. Z nich se vyrábí produkty prodávané veřejnosti. Architektonicky jde o moderní způsob interpretace románského cisterciáckého slohu.
 
Klášterní kostel byl vysvěcen 28. července 2012 kardinálem Vlkem a je zasvěcen Blahoslavené Panně Marii. Zasvěcení má souvislost se sestrou Marií Gabriellou Sagheddu, členkou komunity, z níž byl poličanský klášter založen. Klášter sester v Poličanech byl povýšen na opatství v den slavnosti výročí posvěcení kostela, 29. července 2018.
 
Místo: Poličany u Křečovic, Okres Benešov
Architektonická část: Ing. arch. Marek Annoni
Stavební část: skupina in.Spira Group (AMA invest s.r.o.)