Obytný soubor Jesenice

Mottem celého projektu bylo bydlení v přírodě. Výstavbou čtyřpodlažních objektů ve stávající vzrostlé zeleni byla vytvořena obytná skupina "V Lázních". Na území byly zachovány některé historické fragmenty, jako např. klasicistní brána. Dominantním prvkem je nově vybudované jezírko, kam jsou i svedeny dešťové vody a které dotváří celý přírodní rámec projektu.


Akce: Obytný soubor V Lázních, Jesenice (u Prahy)

Klient: vlastní projekt f. AMA invest s.r.o., následně projekt prodán jiné společnosti

Autor: Ing. arch. Karel Veselý

Spolupráce: Ing. Karol Böhm, Ing. arch. Iva Veselá

Aktuální stav: realizováno